نمایش از 30 شهریور 1394 بازدید: 1090
پرینت

آزمایشگاه فیزیک

 

درس آزمایشگاه فیزیک برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راه اندازی شده است. هدف از انجام آزمایش ها یادگیری بخش گسترده ای از فیزیک جدید نیست بلکه انجام آزمایش ها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه یک و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم را برای انجام پژوهش ها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد. علاوه بر این در این درس با اصول کارکرد و نحوه کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد.

آزمایشگاه به صورت یک درس یک واحدی و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه یک تشکیل شده و شامل یک فصل برای آموزش روش گزارش نویسی و تحلیل داده و 10 آزمایش مکانیک می باشد که عبارتند از:

 1. اندازه گیری طول، جرم و تقعر (I)

 2. اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و زمان عکس العمل شخص (II)

 3. اصطکاک

 4. سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

 5. تعادل

 6. حرکت پرتابی

 7. آونگ کاتر

 8. برخورد

 9. حرکت دورانی

 10. حرکت هماهنگ ساده، سقوط آزاد و آونگ ساده

در اولین جلسه درس دانشجویان با اصول انجام آزمایش، مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و نحوه بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهند شد. یادگیری و کاربرد مطالب فوق برای انجام صحیح آزمایش و تحلیل نتایج در تمامی آزمایش ها الزامی است. آزمایش ها طبق برنامه زمانبندی شده برای هر گروه انجام خواهد شد. در ابتدا دستیار آزمایشگاه نحوه انجام آزمایش و کار با تجهیزات لازم را شرح داده و در ادامه دانشجویان آزمایش مورد نظر را انجام خواهند داد. در ادامه توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

 •  داده های بدست آمده باید در جداولی که در دستور کار آزمایشگاه آمده است یادداشت شده و نسخه ای از آن به دستیار آزمایشگاه تحویل داده شود.

 • دانشجویان باید گزارش هفتگی انجام آزمایش و تحلیل نتایج را تهیه و حداکثر تا یک هفته بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

برای آمادگی بیشتر لازم است دانشجویان ابتدا به برنامه زمانبندی انجام آزمایش ها مراجعه کرده و پیش از انجام آزمایش مورد نظر دستور کار آن را به دقت مطالعه و در صورت امکان از دستور کار تصویری استفاده نمایند. برای مطالعه بیشتر به بخشهای زمانبندی انجام آزمایش ها و دستور کار تصویری مراجعه شود.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام  بهتر آزمایش ها و تحلیل نتایج به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخش های مقررات آزمایشگاه و نحوه نگارش گزارش آزمایش و تحلیل داده ها را به دقت مطالعه نمایند.


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.