نمایش از 26 شهریور 1392 بازدید: 4102
پرینت

           1-     بخشنامه هاي داخلي عضويت در کتابخانه واحد دهدشت

           2 -   آیین نامه طرح های پژوهشی

           3 - فرم پروپزال طرح های پژوهشی(فرم شماره صفر

           4 - فرم پروپزال طرح هاي پژوهشي(فرم شماره صفر

           5 - فـرم درخواست شرکت اعضـاء هیأت علمـی درهمـایش های علمـی داخل کشـور

           6 - فرم درخواست مجـوز و شرکت اعضـاءهيأت علمـي درسمينـارهاي علمـي داخل کشور

           7 - فرم درخواست مجـوز و شرکت اعضـاء هیأت علمـی در سمینـارهای علمـی خارج از کشـور

           8 - فرم درخواست مجـوز و شرکت اعضـاء هیأت علمـی در سمینـارهای علمـی خارج از کشـور

           9 - فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

            10  - فرم درخواست شرکت در مجامع و کنفرانسهای علمی خارج از کشور

           11 -  آئین‌نامه شركت در سمینارهای علمی خارج از كشور

           12 -  آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

           13 -  آئین‌نامه تشویق مقالات علمی در دانشگاه آزاد

     14- آيين نامه عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

          15  - بخشنامه مجلات خارجی و کم اعتبار

          16  - فهرست مجلات خارجی کم اعتبار

          17  - فهرست نشریات دارای اعتبار

          18  - لیست ژورنالهای مورد تایید

          19  - مجلات تاییدی سازمان

          20  - لیست مجلات وزارت بهداشت

21 - فرم فارسی اصالت طرح 7792

22 - فرم انگلیسی اصالت گزارش طرح 26792

23- فرم دستورالعمل تهیه گزارش نهایی طرح پژوهشی

24 - حمایت از پایان نامه ها با موضوع مواد مخدر

25 - آیین نامه تعداد مجاز استاد راهنما و مشاور

26- شیوه نامه اعطای پژوهانه 93 .

27 -  شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی

28 -  استفاده بهینه از ظرفیت اساتید

29 - حمایت از ثبت و اختراع

30 - تشویق مقالات

31 - آیین نامه طرح پژوهشی

32 - آیین نامه های طرح پژوهشی

33 - شیوه نامه اعطای پژوهانه

34 - ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

 


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.