نمایش از 20 شهریور 1392 بازدید: 3882
پرینت

 

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان : دکتر خسرو شفیعی مطلق

باشگاه پژوهشگران جوان این واحد دانشگاهی اعضای خود را از بین دانشجویان نخبه که دارای معدل بالا و یا مقاله و اثر علمی- پژوهشی باشند انتخاب می کند. دانشجویانی که به عضویت باشگاه در می آیند می توانند از مزایای بسیاری برخودار شوند.

 

آشنایی با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

 

 باشگاه پژوهشگران جوان


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.