نمایش از 20 شهریور 1392 بازدید: 4551
پرینت

مسئول  امور پژوهشی : دکتر خسرو شفیعی مطلق

اهم فعالیتهایی که در این دفتر انجام می گیرد، به شرح ذیل می باشد:

الف) انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی که توسط اعضای هیئت علمی تمام وقت و با همکاری اساتید حق التدریس واحد انجام می شود. پیشنهادات مربوط به طرح های پژوهشی توسط اساتید محترم به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل و پس از بررسی های لازم با توجه به بودجه پیشنهادی طرح، به شورای پژوهشی واحد یا شورای پژوهشی منطقه ارسال می گردد. در صورت تایید این پیشنهاد توسط شورا پژوهشی واحد یا شورای پژوهشی منطقه، از طرف اداره پژوهش واحد با مجری محترم طرح، یک قرارداد اجرای طرح پژوهشی منعقد شده و ضمن نظارت بر حسن اجرای طرح، در بازه های زمانی خاص گزارش های دوره ای ارائه شده از سوی مجری طرح، جهت داوری توسط دفتر پژوهش واحد به شورای پژوهشی واحد و یا شورای پژوهشی منطقه ارسال می گردد.

ب) برگزاری همایش ها و سمینارها ی علمی:

اداره پزوهش واحد هر ساله چندین سمینار و همایش علمی برگزار می کند. ثبت اطلاعات مربوط به همایش در سایت اداره کل امور پژوهشی سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز، انجام فراخوان ارسال مقاله، بررسی و داوری مقالات، اجرای همایش و تهیه کتابچه شامل مجموعه مقالات برگزیده از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام می شود.

 

ج) تهیه و ارسال آمار و اطلاعات واحد:

تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان، اساتید، کارکنان، فضای آموزشی، ورزشی و رفاهی، فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه و .... به اداره کل آمار و اطلاعات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله کارهایی است که در هر ترم توسط این حوزه انجام می شود.

د) تجهیز کارگاه ها، آزمایشگاه ها و کتابخانه واحد

ه) پشتیبانی نرم افزاری بخشهای مختلف واحد


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.