نمایش از 26 شهریور 1392 بازدید: 34027
پرینت

آرایش ترمی  رشته فقه وحقوق

آرایش ترمی  علوم تجربی

آرایش ترمی دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 آرایش ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری
 آرایش ترمی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 آرایش ترمی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی
آرایش ترمی کارشناسی ارشد ادبیات محض ( زبان و ادبیات فارسی )
 آرایش ترمی رشته کارشناسی پیوسته  کامپیوتر
آرایش ترمی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
آرایش ترمی کاردانی پیوسته کامپیوتر نرم افزار

آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته عمران.(مختص کاردانی ناپیوسته)

آرايش ترمي دوره کاردانی (تربیت دبیر) رشته دینی و عربی دانشگا

کاردانی پیوسته الکترونیک

کاردانی پیوسته حسابداری ( دیپلم فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته حسابداری ( کار و دانش )

 آرایش ترمی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
 کاردانی ناپیوسته حسابداری ( ریاضی ، تجربی و انسانی )
 آرایش ترمی مهندسی تکنولوژی برق – قدرت (کاردانی به کارشناسی)

لیست دروس علوم تجربی جدید

لیست دروس کارشناسی ناپیوسته معماری

لیست دروس کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - فنی و حرفه ای
لیست دروس کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - کار و دانش
لیست دروس کاردانی پیوسته ساختمان فنی - فنی و حرفه ای
لیست دروس کاردانی پیوسته ساختمان فنی - کار و دانش
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته عمران
 آرایش ترمی کارشناسی ارشد برق - سیستم های قدرت
آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته حسابداری - کاردانی ناپیوسته
آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته حسابداری - کاردانی پیوسته
لیست دروس کارشناسی ناپیوسته عمران
آرایش ترمی مهندسی اجرایی
آرایش ترمی دوره کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک
آرایش ترمی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی برق
لیست دروس رشته مهندسی برق انتقال و توزیع کارشناسی ناپیوسته
لیست دروس رشته مهندسی برق- قدرت (کارشناسی پیوسته)
لیست دروس رشته مهندسی تکنولوزی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته1
لیست دروس رشته مهندسی تکنولوژی برق- قدرت (کارشناسی ناپیوسته)
سرفصل دروس کاردانی ناپیوسته برق-قدرت
سرفصل دروس کاردانی  پیوسته الکترونیک
سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
آرایش ترمی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری(نامتجانس)
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته حسابداری
آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو
آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
آرایش ترمی کاردانی پیوسته کامپیوتر نرم افزار
آرایش ترمی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته عمران
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته حقوق
آرایش ترمی کارشناسی پیوسته حقوق ورودی 96

 

 


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.