نمایش از 26 شهریور 1392 بازدید: 5520
پرینت

 

جمع بندی دانشجویان بر اساس رشته و جنسیت

ردیف

نام رشته و گرایش

مرد در سال
 89-88

زن در سال
89-88

مرداز سال
81 تا کنون

زن از سال
81 تا  تابستان 89

تعداد کل از

81 تا تابستان 89

1

مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری- تمام وقت

57

20

135

22

157

2

مقطع کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک – تمام وقت

62

0

204

0

204

3

مقطع کاردانی پیوسته رشته الکترونیک- تمام وقت

9

0

33

0

33

4

مقطع کاردانی پیوسته رشته حسابداری- تمام وقت

20

21

59

73

132

5

مقطع کاردانی پیوسته رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر- تمام وقت

27

36

94

99

193

6

مقطع کاردانی پیوسته رشته عمران گرایش ساختمان – تمام وقت

32

1

100

0

100

7

مقطع کاردانی رشته دینی و عربی- معلمان

25

26

66

80

146

8

مقطع کاردانی رشته ادبیات فارسی- معلمان

24

10

60

42

102

9

مقطع کاردانی رشته حسابداری – تمام وقت

99

71

192

153

345

10

مقطع کاردانی رشته علمی کاربردی برق- قدرت- تمام وقت

19

0

20

0

20

11

مقطع کاردانی رشته علمی کاربردی جوشکاری – تمام وقت

1

0

3

0

3

12

مقطع کاردانی رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر- تمام وقت

31

46

84

101

185

13

مقطع کاردانی رشته علوم تجربی- معلمان

3

5

16

23

39

14

مقطع کاردانی رشته عمران- گرایش زیر سازی راه- تمام وقت

27

0

36

0

36

15

مقطع کاردانی رشته عمران- گرایش ساختمانهای بتنی- تمام وقت

1

0

8

0

8

16

مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران- تمام وقت

126

1

253

0

253

17

مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی- گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی- تمام وقت

38

28

176

126

302

18

مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران- پاره وقت

-

-

3

0

3

19

مقطع کارشناسی  ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر – تمام وقت

97

63

141

74

215

20

مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علمی- کاربردی حسابداری- تمام وقت

75

32

183

87

270

21

مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک- تمام وقت

82

22

167

33

200

22

مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع- تمام وقت

164

0

164

0

164

23

مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته عمران مهندسی تکنولوژی عمران- عمران- تمام وقت

107

0

310

0

310

جمع

1126

382

2507

913

3420

 


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.