نمایش از 26 شهریور 1392 بازدید: 4464
پرینت

  کارگزینی  هیأت علمی :           محبوبه مرادی و اعظم نوری

 

انجام کلیه امورات اعضای هیات علمی و اساتید مدعو در این حوزه صورت می پذیرد.

 

 

میزان استخدام اعضاء هیأت علمی واحد دهدشت                                                 

ردیف

 

سال تحصیلی

نوع استخدام

مرتبه علمی

جمع کل

تمام وقت

نیمه وقت

جمع کل

مربی آموزشیار

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

1

87-86

23

-

23

-

23

-

 

 

23

2

88-87

32

-

32

-

31

1

 

 

32

3

89-88

40

-

40

-

38

2

 

 

40


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.