نمایش از 20 شهریور 1392 بازدید: 4840
پرینت

متصدیان امور شهریه و صندوق رفاه:   سیده مریم کاظمی  و   اکبر  اژدر

اخذ و ثبت فیش های پرداخت شده دانشجویان و اعطاء کمک هزینه تحصیلی و سایر تسهیلات اعتباری به دانشجویان توسط این حوزه انجام می گیرید.


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.