نمایش از 20 شهریور 1392 بازدید: 4419
پرینت

مدیر  امور اداری:                                کامل رواز

هماهنگی بین معاون اداری و مالی با مجموعه تحت سرپرستی و سایر حوزه ها، جهت رفع نیازهای دانشجویان توسط این حوزه انجام می گیرید.

ماشین نویس و متصدی دبیرخانه:   خانم ها آسیه پرمون          و       سیده معصومه تقوی

ماشین کردن نامه ها، ثبت و شماره نمودن نامه ها و مکاتبات دریافتی و ارسالی واحد.

سایر زیر مجموعه های حوزه معاونت اداری و مالی در واحد دهدشت:

 انبار:                                                  پیروز پرندوار

 تدارکات و کارپردازی:                           حافظ براتی

چاپ و تکثیر :                                 سجاد نریمان

 خدمات:                                           آقایان امیر رزمه ، حمید باردل و بهنام پاکیزه

کادر حراست و نگهبانی:                     آقایان وحید شفیعی،  حشمت الله جفتا،  مسلم ستایش،  موسی پاسا  و فضل الله جهادیان

تلفنخانه:                                            مریم دانا دوست

 راننده حوزه اداری:                              کورش بهادران

 

خلاصه وضعیت استخدامی و تحصیلی کارکنان واحد دهدشت

نوع استخدام

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

زیر دیپلم

ابتدائی

بی سواد

جمع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

رسمی

1

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

رسمی- آزمایشی

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

قراردادی تمام وقت

0

0

12

5

7

2

8

2

0

0

0

0

0

0

36

قراردادی نیمه وقت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ساعتی ( روزمزد)

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

شرکتی

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع

 47

 


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.