نمایش از 20 شهریور 1392 بازدید: 4262
پرینت

مدیر امور مالی: علی سیاوش نژاد
مدیریت بر نحوه انجام امور شهریه،حقوق ماهیانه اعضای هیات علمی و کارکنان و ارائه خدمات مالی به دانشجویان. مطابق با دستور معاون اداری و مالی توسط این حوزه انجام می گیرید.
کارشناس امور مالی: مهندس بهمن هدایتی
کارشناس امور حسابداری: ستار توفیقیان


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.