نمایش از 26 شهریور 1392 بازدید: 4669
پرینت

حوزه معاونت اداری و مالی با بهره گیری از توانمندیهای خود توانسته در راستای سیاستهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً قوانین و مقررات را سرلوحه فعالیتهای خود قرار بدهد. معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر برکلیه امور مالی، ثبت و ضبط اموال، نقل و انتقال کلیه دارایی های موجود، یکی از معاونتهای مهم و کلیدی واحد محسوب می شود. این معاونت با برخورداری از دو مدیریت اداری و مالی همگام با سایر معاونتهای واحد در جهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری در راه پیشبرد اهداف دانشگاه گام برمی دارد.
حوزه زیرمجموعه معاونت اداری و مالی شامل قسمتهای کارگزینی ، دبیرخانه، انبار، تدارکات، نقلیه، مخابرات، انتشارات اداری و مالی است

حوزه معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی:        سید علی محمد تقوی

دانشجویان عزیز در صورت عدم نتیجه گیری و حصول پاسخ مناسب در خصوص تسهیلات اعتباری، شهریه و سایر مسائل و مشکلات مالی و مرتبط با این حوزه، می توانند به این معاونت مراجعه نمایند.

 

مسئول امور اداری:    .....

هماهنگی بین معاون اداری و مالی با مجموعه تحت سرپرستی و سایر حوزه ها، جهت رفع نیازهای دانشجویان

کارگزینی:    محسن آرمند ( کاگزین هیِات علمی ) و ایرج رامش ( کارگزین کارکنان )

 

مسئول امور مالی:       علی سیاوش نژاد

کارشناس امور مالی:  پیروز پرندوار

کارشناس امور حسابداری:  سیده مریم کاظمی

مدیریت بر نحوه انجام امور شهریه،حقوق ماهیانه اعضای هیات علمی و کارکنان و ارائه خدمات مالی به دانشجویان. مطابق با دستور معاون اداری و مالی.

متصدی امور شهریه و صندوق رفاه:    اکبر اژدر و مریم کاظمی  

اخذ و ثبت فیشهای پرداخت شده دانشجویان و اعطاء کمک هزینه تحصیلی و سایر تسهیلات اعتباری به دانشجویان.

ماشین نویس و متصدی دبیرخانه:   خانم ها آسیه پرمون          و       سیده معصومه تقوی

ماشین کردن نامه ها، ثبت و شماره نمودن نامه ها و مکاتبات دریافتی و ارسالی واحد.

سایر زیر مجموعه های حوزه معاونت ادار وی مالی در واحد دهدشت:

 امین اموال و انبار :       محمد رحیم جوشن

 تدارکات و کارپردازی:    حافظ براتی

 خدمات:  آقایان امیر رزمه ، حمید باردل و حیدر سارگارپور

کادر حراست و نگهبانی:        آقایان وحید شفیعی، حشمت الله جفتا، مسلم ستایش، و بهنام پاکیزه و فضل الله جهادیان

تلفنخانه:      مریم دانا دوست

 رانندگان حوزه اداری:        کورش بهادران

سلف سرویس:             موسی پاسا   و   عنایت دستخوان

.

روش اخذ شهریه:

دانشجویان عزیز، می بایست در ابتدای هر ترم تحصیلی، کل مبلغ شهریه ثابت و متغییر را به صورت یک جا، به حساب 2265 نزذ بانک ملی یا از طریق الکترونیکی پرداخت نمایند. یا اینکه با پرداخت 60 % شهریه، مابقی را با اخذ وام و تقسیط از طریق صندوق رفاه، تا پایان ترم پرداخت نمایند.

    توجه: کلیه دانشجویان می توانند می توانند جهت اجتناب ازمراجعه حضوری به بانک و تسهیل در پرداخت شهریه ازطریق کارت بانک یا   پردخت الکترونیکی، به امور شهریه واحد مراجعه نموده و با تکمیل فرم مخصوص، حساب سیبا افتتاح نمایند.

  اطلاع: وام هایی که ازطریق واحد پرداخت می شود به دو صورت کوتاه مدت تا پایان ترم و تقسیط و پرداخت وام های بلند مدت 9 ماه پس از فراغت از شروع می شود.


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت می باشد|:.